Làm việc với chúng tôi

Nhân dân ta tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt cho bạn?

Nếu bạn quan tâm đến việc gia nhập một công ty có vai trò quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm cho ngành công nghiệp HVAC & Môi chất lạnh, chúng tôi muốn gặp bạn.

Chúng tôi không chỉ tìm kiếm công nhân kim loại tấm truyền thống tại Metal Zinc. Đầu tiên và quan trọng nhất, MZ tìm kiếm tư duy đổi mới sẽ phù hợp với tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi quan tâm đến những người có cả kinh nghiệm trong cuộc sống và sản xuất, những người muốn phát triển và học hỏi và có thể điều chỉnh kỹ năng của họ để phù hợp với sản xuất hiện đại của chúng tôi. Chúng tôi muốn những người nhạy bén và năng động. Chúng tôi cung cấp tất cả các khóa đào tạo bạn sẽ cần để đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Nếu bạn phù hợp với khuôn, chúng tôi có một nghề nghiệp cho bạn.

Văn hóa và giá trị của chúng tôi

MZ là nhà sản xuất các sản phẩm HVAC & Chất làm lạnh quan trọng để cải thiện cuộc sống ủa mọi người trên khắp thế giới. Chúng tôi nhận ra những trách nhiệm quan trọng mà chúng tôi phải có đối với khách hàng, nhân viên và cộng đồng. Tìm hiểu thêm về các giá trị cốt lõi hướng dẫn chúng tôi trong nỗ lực này.

Phát triển sự nghiệp
Đa dạng và Hòa nhập
 Tính toàn vẹn trong hoạt động
 An toàn và bảo mật

Các nguyên tắc chính sách kaí hậu
 Sức khỏe và sức khỏe
 Tôn trọng quyền con người
 Tính linh hoạt của nơi làm việc